đồng hồ chính hãng

niche marketing

Thống trị thị trường ngách

Tạo ra thứ cần thiết Một ví dụ khác vẽ chiến lược này mang tên “toll gate niche” (thị trường ngách trạm thu phí). Đây là nơi bạn phát triển một sản phẩm đồng hồ...
3

Quảng bá và sự chú ý của khách hàng

Truyền đạt (communication) và quảng bá (promotion) là những kỹ năng quan trọng nhất của tiếp thị dù là mặt hàng bạn tiếp thị là gì đi nữa, đồng hồ chính hãng hay đồ gia...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow