Tổ chức trong doanh nghiệp

Các trụ sở chính của công ty dong ho hieu nên phục vụ cho ai? Dĩ nhiên là cho những nhân viên trực tiếp kinh doanh. Công việc của trụ sở chính là giúp mọi người trực tiếp kinh doanh có thể thực hiện được công việc của họ ở mức tốt nhất. Robert Potter, cựu Chủ tịch Công ty Monsanto Chemical nói: “Trưởng các đơn vị trả tiền cho dịch vụ của trụ sở chính bằng nguồn kinh phí của họ. Nếu họ nghĩ rằng đã trả tiền quá nhiều cho các nhân viên hỗ trợ này, chúng tôi sẽ loại bỏ công việc của trụ sờ chính ngay.”
Bộ phận bán hàng không phải là cả công ty, nhưng cả công ty nên là bộ phận kinh doanh. Không phải ai trong công ty cũng là giám đốc tiếp thị, nhưng mỗi người đều nên làm quản lý tiếp thị. Điểm này đã được Hiroyuki Takeuchi đề cập khi nói về các công ty Nhật: “Năm mươi phần trăm các công ty Nhật không có bộ phận tiếp thị, và chín mươi phần trăm không có một phòng ban nào dành riêng cho việc nghiên cứu tiếp thị. Bởi lẽ mọi người đều được xem như một chuyên viên tiếp thị.”

Tổ chức cơ cấu trong công ty

Shop dong ho được tổ chức theo chiều dọc, nhưng hoạt động thì theo quy trình chiều ngang. Đây là chỗ lệch lạc mà thuyết tái lập công ty hy vọng sẽ chấn chỉnh bằng cách hình thành những nhóm công tác liên bộ phận cùng quản lý các quy trình chủ chốt của công ty. (Xem phần Các Quan hệ của Phòng Tiếp thị).
Công ty có nhiều đơn vị thường tập trung vào sản phẩm (product-oriented) hcm là vào ngành (industry-oriented) hay vào khách hàng (customer-oriented). Thế nhưng, các đon vị có thể tạo ra những sản phẩm để xâm nhập vào cùng ngành hay cùng nhóm khách hàng. Như gần đây Siemens tập trung phát triển vào bốn ngành: bệnh viện, sân bay, sân vận động, và các trường đại học. Siemens đã phân công riêng cho từng ngành một người quản lý cấp cao để có đủ quyền hạn và trách nhiệm điều phối giữa các đơn vị của từng ngành.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow